Manifest

Mina tankar om arbete:

Arbete för mig handlar om att vara i ett sammanhang och göra skillnad. Det handlar om att känna stor lust, sprida glädje omkring mig och att växa som människa. Arbete handlar om att få och ge energi från kollegor och från mina arbetsuppgifter. Men framförallt ska det vara ett roligt slitgöra!

Mina tankar om kommunikation:

Kommunikation kan ske på många olika sätt men jag är främst intresserad att utforska olika former av gestaltning såväl rumsliga som t ex utställningar och event, eller som layout framförallt webb. Jag tycker att arbetet kring kommunikation bör vara kreativt för att hitta nya former och kanaler men budskapet ska vara enkelt, rakt, tydligt och ärligt. Arbetet med kommunikation bör vara långsiktigt och jag vill titta på hela informationsflödet.

Mina tankar om att leda och ledarskap:

Jag strävar efter att vara en modig och rättvis ledare, en ledare som vågar fatta bra, genomtänkta beslut och sedan genomdriva dessa och stå för resultatet. Jag vill vara så tillgänglig som möjligt, ha dörren öppen och lyssna aktivt på sina medarbetare. En bra ledare vägleder sina medarbetare och inspirerar dem genom att dela sina visioner med dem.

Mina tankar om konst och kultur:

Jag gillar den konst som befinner sig i gränslandet, det som är svårt att kategorisera och därför kan skapa sina egna förutsättningar och utmanar synen på konst och kultur. Ofta blir jag mer inspirerad av formen mer än innehållet men därmed inte sagt att innehållet är helt oviktigt. Jag har en förkärlek till teknikdriven konst men jag har svårt att skilja mellan de olika konstgenrerna och tycker att det kan vara rätt ointressant att göra också. Mitt konstintresse är latent och grundläggande för vem jag är och gör mig öppen för intryck i vilket kultursammanhang jag än befinner mig i och även utanför kultursfären. Bra konst är bra konst och jag vill att den ska förändrar min syn på världen en smula. Jag vill att kulturen ska vara inkluderande och näst intill ospecifik när det handlar om genus, ålder, etnicitet, kroppsliga funktioner etc!